€ 19,95
Aantal:

De waaier Oplossingsgericht aanpakken! biedt een overzicht van 49 problemen bij kinderen en jongeren en een samenvatting van alles wat je nodig hebt om kinderen en jongeren bij die problemen te coachen.

Formaat: 7,5 x 15,5 cm
Aantal pagina’s: 37


Krachtige en effectieve tips om kinderen van hun problemen af te helpen

In deze waaier vind je het stappenplan van een sessie, vragen die je per coaching fase kunt stellen en de doelen en vaardigheden die geleerd moeten worden om de problemen op te lossen.

Wanneer kinderen problemen ervaren ontbreekt er meestal iets wat ze nog niet geleerd hebben. Zo heeft een kind wat snel boos is nog niet geleerd om zich voldoende te beheersen. Maar mogelijk ligt er nog een andere vaardigheid ten grondslag aan boosheid, bijvoorbeeld het leren omgaan met teleurstellingen. Deze waaier is een hulpmiddel om de meest voorkomende problemen die kinderen kunnen hebben, te helpen oplossen

Voor ieder van de 49 problemen lees je handreikingen en tips die inzicht geven in wat kinderen nog moeten leren om hun probleem op te lossen. Door de verassend simpele en eenvoudige aanpak krijg je bovendien inspiratie om voor de overige 1001 problemen die kinderen kunnen hebben ook aan te pakken. Niet alleen staan de vaardigheden en doelen die kinderen moeten leren om hun problemen op te lossen beschreven, maar ook vind je in deze waaier de aanpak hoe je komt tot de oplossing.

De inhoud van de waaier is als volgt:

 • Leidende principes
 • Werken volgens het stappenplan
 • Het probleem
 • Het leerdoel
 • De oplossingsrichting
 • Terugval
 • Voorwaarden voor goed functioneren
 • Proces voor problemen oplossen
 • Voorwaarden om te kunnen werken
 • Houding van de coach
 • Stappenplan voor leerdoel bepaleing
 • Trechteren tot concrete leerpunten
 • 49 problemen en hun leerdoelen en vaardigheden.

€ 77,50
Aantal:

Met het minipakket kun je direct aan de slag als coach.

Het pakket bestaant uit Rood & Groen, de Cijferketting en het Touw. Deze materialen worden tijdens iedere Ik Leer Leren-training ingezet en veelvuldig gebruikt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met de materialen kun je direct in kaart brengen hoeveel druk er ten aanzien van het probleem ervaren wordt. Hiervoor gebruik je de taartpunten rood & groen. 

Daarna kun je met de cijferketting voor het schaalwandelen erachter komen welke mogelijkheden voor een oplossing er zijn en hoe je dat aan gaat pakken. 

Met het touw kun je grensoefeningen, levenslijnoefeningen of markeringen in de tijd uitvoeren.

€ 12,95
Aantal:

Werkmodel-poster in rood en groen: het werkmodel voor de kindercoach op A1-formaat

Voor het coachen van kinderen en pubers is het werkmodel, uitgewerkt op deze poster, een prachtig handvat door het kleurgebruik rood en groen. Voor gesprekken met ouders is het werkmodel een geweldige leidraad.


Het werkmodel is de basis voor coachinggesprekkien. Het geeft helder en direct inzicht in de bestaande patronen en gewenste veranderingen. Doelen en acties ontrollen zich tijdens het gesprek.

Crisissituaties, verstorende omstandigheden en verborgen motieven komen gemakkelijk en acceptabel aan bod. Deze poster biedt een sterk handvat om met ieder probleem te kunnen werken. In gesprek met ouders en kinderen is dit werkmodel voor hen een krachtig, zichtbaar en acceptabel aanknopingspunt. Door het kleurgebruik in rood en groen is het stappenplan van de kindercoach ook voor kinderen goed te volgen. Het werkmodel biedt houvast om doelen te realiseren en zorgt ervoor dat alle belangrijke stappen in het gesprek worden meegenomen.

Wil je weten hoe je gesprekken kunt voeren volgens de stoplichtmethode, lees dan dit blogartikel.

€ 34,95
Aantal:

Breng het probleem in kaart met deze taart: denken, voelen en doen in rood en groen. Deze taart is één van de meest krachtige tools binnen coaching naar verandering!

Uitvoering: Hout.
Afmeting: rond 25 x 1,5 cm


Deze taartpunten zijn te gebruiken als hulpmiddel voor het verkrijgen van inzicht in hoe een situatie wordt ervaren en welke ruimte er is voor verandering. Zaken die wel of juist niet werken worden direct zichtbaar.

Bijvoorbeeld:

 • Hoeveel last heb je van dit vak op school, van deze angst, van deze persoon, van dit gevoel?
 • Hoeveel van je tijd/aandacht neemt deze situatie in beslag?
 • Hoeveel motivatie heb je om dit probleem op te lossen?

De omkering van rood naar groen:

 • Hoe vaak gaat het goed?
 • Hoe reëel zijn je zorgen?
 • Hoeveel zou het moeten zijn?
 • Welke acties kun je doen?
 • En tot slot voor het actieplan: Wat kun je denken en doen waardoor de situatie verandert?

Deze taart geeft heel duidelijk de beleefde situatie weer.

 • Hoe staat de situatie ervoor en hoe wordt het geheel beleefd?
 • In welke verhouding staat de ervaring van het probleem tot het geheel van de werkelijkheid? (bv 85 % last van een vak op school, terwijl dit maar 15% van alle vakken is)
 • Hoeveel motivatie en mogelijkheden zijn er tot verandering?
 • Welke gedachten, gevoelens en acties zijn helpend en welke werken belemmerd?
 • Wat is haalbaar, wat niet en hoe voelt het als er perspectief kan en mag ontstaan?

Ontdek het en breng het in kaart met deze taart

Door steeds van rood naar groen of andersom een beweging te maken, ontstaat een grote mate van bewustwording die kan leiden tot andere gedachten, gevoelens en acties. Door de beweging wordt direct duidelijk of er aarzeling is, of het besluit kan worden genomen en wanneer er wel of niet actie kan worden ondernomen. De kleur die de taart aanneemt tijdens het werken is naast confronterend, heel verhelderend voor het gewenste vervolg.

NB: Alles is goed, of het nu rood of groen is, het gaat om bewustwording en actie.

Lees een voorbeeld van gebruik: Mama is moe, zo moe

Rood en Groen kun je ook goed gebruiken bij leren rekenen, waarbij je vooral heel mooi het principe van de breuken inzichtelijk kunt maken.

€ 32,50
Aantal:

Je eigen werkboek “Ik leer leren”


Let op Ik Leer Leren-trainers: kijk voor de bestelprocedure op het inloggedeelte voor Ik Leer Leren-trainers op onze website.


54 pagina’s tips, testen, weetjes en oefeningen om beter te leren leren

In het werkboek “Ik leer leren” worden onderwerpen beschreven die te maken hebben met leren leren. Er staan veel tips in over de aanpak bij concentratieproblemen, faalangst, motivatie en plannen van huiswerk. Daarnaast zijn er voor ieder onderwerp oefeningen en testen om te ontdekken hoe een kind leert en op welke manier een kind leren het meest handig kan aanpakken.

Na ieder onderwerp is er ruimte voor het invullen van een actieplan zodat er ook echt een plan van aanpak komt wat kans van slagen heeft. Ook aan ontspanning is gedacht zodat een kind leert over inspannen en ontspannen.

Over het Ik Leer Leren-programma

Het Ik Leer Leren-programma is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8, de brugklas en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die op de ene of andere wijze moeite hebben met leren.

Voor brugklassers en pubers is het werkboek een aanrader. Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, kan het werkboek een mooie voorbereiding zijn om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst.

Kinderen kunnen met hun ouders dit boek gebruiken om inzicht te krijgen in leren leren, maar kunnen ook een training volgen bij een gecertificeerd trainer. Dit is vooral een doe-training waarbij het werkboek de leidraad is. De werkmethodieken en werkvormen die de training effectief en zo succesvol maken, zijn niet opgenomen in het werkboek. Deze worden geleerd en geoefend tijdens de trainingen voor toekomstig trainers. 

De Ik leer leren-trainingen voor kinderen, pubers en jongeren kunnen en mogen alleen door gecertificeerde trainers worden gegeven. De opgeleide trainers zijn deskundig en u kunt van hen de kwaliteit verwachten waar het kind of puber recht op heeft. De opleiding voor gecertificeerde trainers wordt alleen gegeven door Centrum Tea Adema. Wilt u dus zeker weten of een trainer is opgeleid kijk dan even op de website en zorg dat u uw kind, puber of jongere de kwaliteit biedt waar het recht op heeft.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Ik Leer Leren-training en gecertificeerde trainers

     

Webshop voor materialen tijdens het coachen van kinderen en volwassenen

Naar boven