Werkboek Ik Leer Leren

Je eigen werkboek “Ik leer leren”

€37,50

Let op Ik Leer Leren-trainers: kijk voor de bestelprocedure op het inloggedeelte voor Ik Leer Leren-trainers op onze website.

54 pagina’s tips, testen, weetjes en oefeningen om beter te leren leren

Het werkboek “Ik leer leren” is het naslagwerk van de training Ik leer leren voor leerlingen vanaf groep 8 en leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Onderdeel van de training en het werkboek zijn onderwerpen over concentratieproblemen, faalangst, motivatie, plannen en organiseren van huiswerk en talenten om het leren te vergemakkelijken. Daarnaast zijn er voor ieder onderwerp oefeningen en testen om te ontdekken hoe een kind leert en op welke manier een kind leren het meest handig kan aanpakken.

Na ieder onderwerp is er ruimte voor het invullen van een actieplan zodat er ook echt een plan van aanpak komt wat kans van slagen heeft. Ook aan ontspanning is gedacht zodat een kind leert over inspannen en ontspannen. De training zelf is een afwisseling van denken en doen met vernieuwende werkvormen waardoor de deelnemers inzicht en bewustworidng ontdekken over hun leerproces.

Over het Ik Leer Leren-programma

Het Ik Leer Leren-programma is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8, de brugklas en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die op de ene of andere wijze moeite hebben met leren.

Voor brugklassers en pubers is het werkboek een aanrader. Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, kan het werkboek een mooie voorbereiding zijn om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst.

Kinderen kunnen met hun ouders dit boek gebruiken om inzicht te krijgen in leren leren, maar kunnen ook een training volgen bij een gecertificeerd trainer. Dit is vooral een doe-training waarbij het werkboek de leidraad is. De werkmethodieken en werkvormen die de training effectief en zo succesvol maken, zijn niet opgenomen in het werkboek. Deze worden geleerd en geoefend tijdens de trainingen voor toekomstig trainers. 

De Ik leer leren-trainingen voor kinderen, pubers en jongeren kunnen en mogen alleen door gecertificeerde trainers worden gegeven. De opgeleide trainers zijn deskundig en u kunt van hen de kwaliteit verwachten waar het kind of puber recht op heeft. De opleiding voor gecertificeerde trainers wordt alleen gegeven door Centrum Tea Adema. Wilt u dus zeker weten of een trainer is opgeleid kijk dan even op de website en zorg dat u uw kind, puber of jongere de kwaliteit biedt waar het recht op heeft.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Ik Leer Leren-training en gecertificeerde trainers