Invulboekjes en spellen

Invulboekjes en spellen

De invulboekjes, spellen en de werkbladen voor Ik leer leren zijn verkrijgbaar als pdf.
Deze worden je gratis toegezonden of je kunt ze downloaden na betaling en je kunt ze voor ieder kind opnieuw uitprinten.
Zo heeft ieder kind of coachee een eigen exemplaar waardoor de coaching thuis verder gaat.
Het kind of de coachee ontvangt daarmee een eigen uniek werkdocument waar het steeds op kan terugvallen.
Tijdens volgende afspraken wordt de progressie zichtbaar en meetbaar gemaakt.
Hierdoor ontstaat bij het kind of coachee een gevoel van competentie en dit geeft vertrouwen voor toekomstige situaties.
De invulboekjes, spellen, het werkboek en werkbladen Ik leer leren en de poster worden veel gebruikt door het onderwijs, de kinderopvang, GGZ en andere hulpverleningsinstellingen.

     

Webshop voor materialen tijdens het coachen van kinderen en volwassenen

Naar boven