€ 5,95
Aantal:

Het Wist je dat leerspel is ontstaan in de training Ik Leer Leren. Je kunt het spel spelen met een groepje leerlingen tijdens de Ik Leer Leren-training of een mentorles, maar je kunt het ook tijdens een coachingsessie gebruiken of het alleen spelen. Nadat je dit spel gespeeld hebt ben je heel wat wijzer geworden over de onderwerpen leren, faalangst, concentreren, motivatie, plannen en organiseren en heb je bovendien vele tips opgedaan.


Het spel bestaat uit 54 spelkaarten en een handleiding. Je kunt de kaartjes meerdere keren uitprinten zodat kinderen hun belangrijkste tips en weetjes mee kunnen nemen als geheugensteuntje. Je krijgt dit spel na betaling toegestuurd als pdf of als download op deze website.

Lees hier meer over Ik Leer Leren

NB: Gecertificeerde Ik Leer Leren trainers ontvangen dit spel gratis.

De uitvoering is digitaal in PDF. De PDF wordt je direct na de goedgekeurde betaling via iDEAL per e-mail toegezonden. Heb je een account op deze site dan kun je het boekje downloaden nadat de betaling is ontvangen. Je kunt deze pdf uitprinten zo vaak je wilt. Zo kan een kind de kaartjes meenemen die hem helpen. Op de pdf rust auteursrecht waardoor dit spel alleen gebruikt mag worden door degene die het heeft aangeschaft.

NB: Volgens de voorwaarden (artikel 4.3) geldt voor dit product geen retourrecht.

€ 12,50 € 10,00
Aantal:

Het faalangstspel helpt kinderen inzicht te krijgen in hun faalangst en deze te overwinnen. Het is bedoeld voor kinderen die last hebben van onzekerheid of angst hebben om fouten te maken of te falen. Dit kan te maken hebben met schoolprestaties, met durven bewegen of met omgaan met andere kinderen en volwassenen.


De uitvoering is in PDF zodat de onderdelen meerdere malen gebruikt kunnen worden en kinderen hun ontdekkingen mee naar huis kunnen nemen als ondersteuning. De PDF wordt je direct na de goedgekeurde betaling via iDEAL per e-mail toegezonden. Heb je een account op deze site dan kun je het boekje downloaden nadat de betaling is ontvangen. Je kunt deze PDF voor ieder kind uitprinten zo vaak je wilt. Op de PDF rust auteursrecht waardoor alleen degene die het heeft aangeschaft deze mag gebruiken voor de kinderen waarmee wordt gewerkt.

NB: Volgens de voorwaarden (artikel 4.3) geldt voor dit product geen retourrecht

Over het faalangstspel

Het spel kent verschillende fases om te spelen en kan op meerdere manieren worden gebruikt. Het gehele spel kent 2 stappen, maar de onderdelen kunnen heel gemakkelijk los van elkaar worden gebruikt.

Het spel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het faalangstvragenspel
 • Taartpuntenspel met materiaal wat het kind mee naar huis kan nemen
 • Cijfers 1 tot en met 10 bedoeld als vloertegels

Een uitgebreide handleiding wordt meegeleverd. Het spel wordt onder andere gebruikt in de ‘Ik leer leren’ training.

Klik hier voor meer informatie over Ik Leer Leren

€ 12,50 € 10,00
Aantal:

Het concentratiespel helpt kinderen zich beter te leren concentreren.

Uitvoering:

 • 42 kaartjes in 6 categorieën en een vel met dobbelsteen
 • De dobbelsteen kun je uitsnijden en in elkaar plakken

De uitvoering is in PDF zodat de onderdelen meerdere malen gebruikt kunnen worden. De PDF wordt je direct na de goedgekeurde betaling via iDEAL per e-mail toegezonden. Heb je een account op deze site dan kun je het boekje downloaden nadat de betaling is ontvangen. Op de PDF rust auteursrecht waardoor alleen degene die het heeft aangeschaft deze mag gebruiken voor de kinderen waarmee wordt gewerkt.

NB: Volgens de voorwaarden (artikel 4.3) geldt voor dit product geen retourrecht

Over het spel 'Ik kan me concentreren'

Het spel bestaat uit 42 spelkaartjes, verdeeld in 6 categorieën, te weten:

 • School
 • Thuis
 • Wat is waar
 • Vriendjes
 • Ik
 • Doe

Per categorie zijn er oplossingsgerichte vragen die het kind helpen inzicht te krijgen in het concentratieprobleem. De kaartjes zijn per categorie herkenbaar aan de kleur en een cijfer. Daarnaast kent het spel een vel waaruit een dobbelsteen gesneden en geplakt kan worden. Het vel met de dobbelsteen kun je voor ieder kind uitprinten. Het kind krijgt de dobbelsteen mee naar huis als een geheugensteun door het tekenen van een woord of symbool. 

Gebruikers zijn erg enthousiast over het spel en geven aan hoe het helpt in het verkrijgen van inzicht en verbetering bij concentratieproblemen.

Je kunt het spel met 1 kind spelen, maar ook met een groepje zodat kinderen elkaar kunnen helpen. Je brengt samen in kaart waar het goed gaat en waar het mis gaat. Het kind ontdekt welke vaardigheden het heeft te leren om zijn taken naar verwachting te kunnen doen.

Alleen al het feit dat het concentratieprobleem geen concentratieprobleem meer wordt genoemd, geeft direct verbetering. Immers wat is een concentratieprobleem? Daar heb je vaak alleen maar vage ideeën bij. Hoe concreter de focus, hoe makkelijker de aanpak. Deze aanpak ontrolt zich tijdens het spel en schrijf je als geheugensteuntje op de dobbelsteen.

De dobbelsteen kun je gebruiken als dobbelsteen om het spel mee te spelen. Tevens gebruik je deze als geheugensteuntje om op te schrijven of te tekenen wat helpt om je te concentreren. Het kind neemt de dobbelsteen mee naar huis.

€ 32,50
* Bezorgadres:

Aantal:

Je eigen werkboek “Ik leer leren”


Let op Ik Leer Leren-trainers: kijk voor de bestelprocedure op het inloggedeelte voor Ik Leer Leren-trainers op onze website.


54 pagina’s tips, testen, weetjes en oefeningen om beter te leren leren

In het werkboek “Ik leer leren” worden onderwerpen beschreven die te maken hebben met leren leren. Er staan veel tips in over de aanpak bij concentratieproblemen, faalangst, motivatie en plannen van huiswerk. Daarnaast zijn er voor ieder onderwerp oefeningen en testen om te ontdekken hoe een kind leert en op welke manier een kind leren het meest handig kan aanpakken.

Na ieder onderwerp is er ruimte voor het invullen van een actieplan zodat er ook echt een plan van aanpak komt wat kans van slagen heeft. Ook aan ontspanning is gedacht zodat een kind leert over inspannen en ontspannen.

Over het Ik Leer Leren-programma

Het Ik Leer Leren-programma is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8, de brugklas en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die op de ene of andere wijze moeite hebben met leren.

Voor brugklassers en pubers is het werkboek een aanrader. Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, kan het werkboek een mooie voorbereiding zijn om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst.

Kinderen kunnen met hun ouders dit boek gebruiken om inzicht te krijgen in leren leren, maar kunnen ook een training volgen bij een gecertificeerd trainer. Dit is vooral een doe-training waarbij het werkboek de leidraad is. De werkmethodieken en werkvormen die de training effectief en zo succesvol maken, zijn niet opgenomen in het werkboek. Deze worden geleerd en geoefend tijdens de trainingen voor toekomstig trainers. 

De Ik leer leren-trainingen voor kinderen, pubers en jongeren kunnen en mogen alleen door gecertificeerde trainers worden gegeven. De opgeleide trainers zijn deskundig en u kunt van hen de kwaliteit verwachten waar het kind of puber recht op heeft. De opleiding voor gecertificeerde trainers wordt alleen gegeven door Centrum Tea Adema. Wilt u dus zeker weten of een trainer is opgeleid kijk dan even op de website en zorg dat u uw kind, puber of jongere de kwaliteit biedt waar het recht op heeft.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Ik Leer Leren-training en gecertificeerde trainers

     

Webshop voor materialen tijdens het coachen van kinderen en volwassenen

Naar boven